Consulting services

Suomen lippuUK flag

 

 

 

 

 

 

Kiinteistön arvonmääritys

Kiinteistön arvonmääritys on pohjana erilaisille sijoituspäätöksille. Teemme arvoita kaikista tilatyypeistä kuten; hotelli-, liike-, myymälä-, toimisto-, teollisuus- ja varastotiloista. Arvioinneissa käytämme seuraavia menetelmiä, joista tapauskohtaisesti valitaan sopivimmat.

1. Kauppa-arvomenetelmä

Kauppa-arvomenetelmä on arvioitavan kohteen kanssa vertailukelpoisista kohteista maksettuihin, edustaviin kauppahintoihin perustuva arviointimenetelmä.

2. Tuottoarvomenetelmä

Tuottoarvomenetelmällä kohteen arvo määritetään kohteesta tuottoaikana todennäköisesti saatavien vuosi(netto)tuottojen pääomitettuna arvona.

3. Kustannusarvomenetelmä

Kustannusarvomenetelmä on todellisiin tai todennäköisiin ja tarkoituksenmukaisiin rakennus- tms. tuotantokustannuksiin sekä tuotteen käytettävyyteen perustuva arviointimenetelmä.